Hỏi: Cho tôi hỏi các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và những điều kiện để được hưởng án treo theo quy định của pháp luật? (Hoàng Mai - Bắc Ninh)

Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội có tổ chức; và một số nội dung khác.

Khi phạm vào tội mới thì em bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, điều 136 về tội cướp giật tài sản và hình phạt tù trong trường hợp này là từ 3-10 năm

Nếu bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng khi phát hiện có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án anh (chị) có thể làm đơn đề nghị kháng nghị tái thẩm.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm;...

Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;...

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Không hiểu biết pháp luật mà vi phạm thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật.

Tội danh quy định tại Điều 133 khoản 2 điểm d Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 về cướp tài sản sử dụng vũ khí có mức phạt từ bảy năm đến mười lăm năm.

Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệuđồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệuđồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự với phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này.