Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp mượn tên người khác để xin việc.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự để quý vị tham khảo.

Thủ tục sang tên mảnh đất đó như sau: tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng, làm thủ tục khai tử cho người đã mất tại Tư pháp xã (phường, thị trấn), đơn đề nghị đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (theo mẫu)...

Hiện nay không có thông tư nào bãi bỏ phần ghi con ngoài giá thú vào giấy khai sinh

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải đáp đòi lại tài sản khi tài sản đứng tên người khác.

Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có sự nhầm lẫn về thông tin người sử dụng thì Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.