Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp: Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã giải thể...

Để thay đổi lại tên công ty của mình, anh (chị) phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh và các quy định khác tại Điều 40, 42 của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Luật doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp cấm không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Thay đổi tên của doanh nghiệp sẽ không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Do đó quyền sở hữu tài sản cũng không bị thay đổi nên không cần phải đi đăng ký lại tên chủ sở hữu.

Muốn đổi tên thì doanh nghiệp phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Sau khi gọi số Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6198 của Công ty Luật TNHH Everest và nghe lời chào, Quý khách hàng vui lòng chọn lĩnh vực pháp luật cần tư vấn. Các số máy lẻ tư vấn của Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí được bố trí cụ thể:

Điều 42 Luật doanh nghiệp 2014 nêu rất rõ các trường hợp đặt tên bị coi là gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc đổi tên doanh nghiệp khi bị trùng tên.

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về đặt tên doanh nghiệp

Phân biệt tên thương mại và tên doanh nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Doanh nghiệp năm 2017

Luật sư tư vấn về đặt tên doanh nghiệp, một số điều cấm khi đặt tên và cách thức xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa tên doanh nghiệp và tên thương mại của một doanh nghiệp, cho rằng chúng là một. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là hai khái niệm khác nhau, được điều chỉnh bởi hai lĩnh vực pháp luật khác nhau.

Không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Tên doanh nghiệp sẽ bị trùng lặp khi vi phạm các điều quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Pháp luật không quy định vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa, tuy nhiên, vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký sẽ ảnh hưởng đến mức nộp thuế môn bài của doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thành phần hồ sơ của thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ làm thủ tục thay đổi tên công ty gồm: Giấy chứng nhận đầu từ ( đồng thời là giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp); thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên; Quyết định của Hội đồng thành viên;....

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên.

Việc đổi tên công ty là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, công ty cần lưu ý về việc thay đổi tên mới , theo đó tên mới chuẩn bị sử dụng phải đảm bảo không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên khác đã được đăng ký.