Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, đảm bảo mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ nhanh gọn, chất lượng, giá cả hợp lý.

Điều lệ đóng một vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp, quy định về cơ cấu, nội dung doanh nghiệp, cách thức kinh doanh, hoạt động mà doanh nghiệp đề ra.

Luật sư tư vấn về pháp luật hôn nhân và gia đình...

Hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên, có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sự phát triển và việc mở rộng phạm vi đối tác, khách hàng của doanh nghiệp.

Khi soạn thảo điều lệ, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề như điều lệ công ty không được làm trái lại với những quy định của pháp luật hay xâm phạm quyền lợi bên thứ 3; điều lệ công ty là một hợp đồng nhiều bên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận...

Hỏi: Tôi dự định thành lập mới một công ty. Đề nghị Luật sư tư vấn khi soạn thảo điều lệ cần lưu ý vấn đề gì? (Đỗ Ánh Minh - Hà Nội)

Các nội dung cơ bản khi soạn thảo Điều lệ công ty được quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014

Hợp đồng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong các quan hệ thương mại. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận thức đúng đắn về hợp đồng, dẫn tới việc soạn thảo hợp đồng rất sơ sài, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đương sự tham gia tố tụng, đương sự có các quyền, nghĩa vụ sau đây: Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án và chấp hành các quyết định của Tòa án trong thời gian giải quyết vụ án

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng.