Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú...

Tại điểm b, khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi , bổ sung năm 2009) quy định về thời hạn xử lý đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp là lsáu tháng kể từ ngày công bố đơn.

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc...

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các nội dung: (Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân,...

Vì vậy, gia đình anh/chị phải lập hồ sơ xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà nộp đến Ủy bạn nhân dân quận để được phép gia cố lại ngôi nhà mình đang ở.

Hành vi tẩy xóa, sửa chữa chứng minh nhân dân sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Tư vấn pháp luật nộp thuế của Công ty Luật TNHH Everest...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh cho cơ sở sửa chữa điện lạnh.