Theo quy định của Hiệp định Trips về quyền sở hữu trí tuệ, Ông A có quyền sở hữu sáng chế của mình tại Trung Quốc khi Ông A đã được cấp bằng sáng chế tại Trung Quốc vào năm 2008.