Các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm đều là tác giả của tác phẩm, đều được pháp luật bảo hộ quyền nhân thân, quyền tác giả và là chủ sở hữu của sản phẩm.

Sáng chế không giống như tài sản vật chất mà chúng ta đang sở hữu. Nhưng khi bằng độc quyền sáng chế được sử dụng để bảo bộ sáng chế thì hành vi bảo hộ đó đã biến sáng chế thành một loại tài sản tư hữu mà chủ sở hữu có thể kiểm soát.

Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.

Bằng độc quyền sáng chế có thể thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến với công ty của bạn vì họ sẽ rất vui mừng khi nhận thấy một số rào cản việc nhập khẩu của đối thủ cạnh tranh.

Việc bảo hộ độc quyền sáng chế dược phẩm cũng có những mặt trái, nhất là nó làm cho giá thuốc chữa bệnh sẽ bị đẩy lên cao, đồng nghĩa với việc hạn chế khả năng tiếp cận của công chúng đối với những sáng chế mới trong lĩnh vực dược phẩm.

Bảo hộ quyền sáng chế là một lợi thế tốt, mang lại quyền độc quyền sử dụng và khai thác sáng chế đến 20 năm tính từ lúc nộp đơn.

Không ai sẵn lòng trả một khoản tiền để có được quyền sử dụng một thứ mà không thuộc sở hữu của bất kỳ ai. Nếu không bảo hộ sở hữu trí tuệ, cơ hội chuyển giao quyền sử dụng công nghệ cho người khác để thu phí thù lao bị cản trở nghiêm trọng.

Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng.

Tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ và phí đăng ký, Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ sẽ tiến hành thẩm định đơn.

Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ.

Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác.

Phần mềm máy tính là đối tượng không thể đăng ký bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Phương pháp quản lý dân sự thuộc đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

Các điểm yêu cầu bảo hộ tạo ra ranh giới của sáng chế bằng các từ ngữ. Yêu cầu bảo hộ là trái tim của sáng chế.

Khi đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận cấp bằng độc quyền sáng chế, thì tùy thuộc vào pháp luật sáng chế hiện hành, sáng chế sẽ được công bố trong công báo của Cơ quan Sáng chế để công chúng biết và phản đối.

Điều 59 luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế.

Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ là hành vi xâm phạm.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Để được tư vấn cụ thể về Hồ sơ và thời hạn đăng ký sáng chế quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn 19006198.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp muốn đăng ký sáng chế tại Mỹ cần những điều kiện gì.