Án phí đối với việc phân chia tài sản có giá ngạch tương ứng với giá trị tài sản, tùy vào từng giá ngạch mà án phí phải chịu là khác nhau.

Bộ luật Tố tụng Dân sự có quy định cụ thể về việc chia thừa kế.

Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền chi tài sản. Việc chia tài sản phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chế độ tài sản chung của vợ chồng ảnh hưởng không nhỏ tới những nhà đầu tư kinh doanh khi cần quyết định đầu tư một cách nhanh chóng và chứa đựng rủi ro cao đồng thời dễ xảy ra mâu thuẫn gia đình khi có sự bất đồng ý kiến trong vấn đề sử dụng tài sản chung.

Điều 60 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn

Điều 33 và Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014quy định tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố như hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng, công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thoả thuận là tài sản chung.

Luật sư tư vấn phân chia tài sản khi ly hôn của Công ty Luật TNHH Everest...

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;...

Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cấp dưỡng cho con và phân chia tài sản khi ly hôn.

Tài sản riêng của vợ, chồng 1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng...

Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực...

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn quyền yêu cầu phân chia tài sản khi bố mẹ ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn quyền nuôi con và phân chia tài sản.

Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung vợ chồng được xác định theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014