Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con (quyền nuôi con) sau khi ly hôn

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Theo như bạn nói đây là tài sản chung thì chúng tôi xác định đất này có thể là (1) đất là tài sản chung của hộ gia đình;