Khi kết hôn vợ không bắt buộc phải chuyển khẩu về gia đình nhà chồng. Vì vậy, hành vi của chị không trái pháp luật và không bị phạt

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đăng ký khai sinh và nhập hộ khẩu cho con ngoài giá thú.

Nơi đăng ký thường trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của bố, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi đăng ký thường trú của người đó là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống hoặc ...

Công dân ở tỉnh ngoài muốn nhập hộ khẩu thường trú vào các địa bàn ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương phải tạm trú tại địa phương đó từ đủ 1 năm trở lên

Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;...

Việc nhập khẩu tại các thành phố trực thuộc trung ương được tiến hành theo quy định của pháp luật về cư trú.

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương: Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện,...

Sổ hộ khẩu chỉ có giá trị xác định nơi cư trú của công dân, việc một người đăng ký hộ khẩu vào một gia đình cũng không có nghĩa là người đó có quyền sở hữu nhà, đất mà người đó đang có tên trong sổ hộ khẩu.

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có tư cách đạo đức tốt;...

Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu; Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn nhập hộ khẩu khi kết hôn.

Công dân được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình tại TP trực thuộc trung ương nếu thuộc trường hợp vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ...

Như vậy, theo quy định của pháp luật, với trường hợp của bạn, nếu người mẹ xác nhận xin giấy tạm trú đến xã B thì có thể làm giấy khai sinh cho con tại xã B.

Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).

Làm lại giấy khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật.