Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài.

Những điểm cần lưu ý về điều kiện, quy trình, thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp nhận con nuôi đích danh.

Nếu cha dượng (người Hàn Quốc) muốn nhận con của vợ (người Việt Nam) làm con nuôi thì anh ấy chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện về nhận nuôi con nuôi và không thuộc trường hợp cấm nhận nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi năm 2012.

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài.

Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi phải có đơn, kèm theo các giấy tờ sau đây do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp.

rẻ em dưới 16 tuổi. 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;...

Điều 14 Luật Nuôi con nuôi năm 2010 quy định điều kiện của người nhận nuôi con nuôi

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây nếu được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi.