Tùy vào việc công ty thuê đất là trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hay trả tiền thuê đất hàng năm mà công ty có thể cho bạn thuê lại hoặc chỉ được cho thuê khi đã hoàn thành xong việc xây dựng kết cấu, cơ sở hạ tầng với thủ tục...