Cảnh sát cơ động có thẩm quyền xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ .

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng BHXH; Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH... khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng.

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực từ ngày 2/5/2018.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Hỏi: Mẹ tôi đóng bảo hiểm đến nay là 17 năm, làm việc trong ngành mỏ than độc hại. Vậy cho tôi hỏi mẹ tôi lúc bị ốm có được nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 75% mức lương tối đa 50 ngày không? (Nguyễn Bắc - Thái Nguyên)

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thủ tục đề nghị ghi điều chỉnh thay đổi các yếu tố về nhân thân đã ghi trên sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng chỉ tham gia Bảo hiểm y tế để quý vị tham khảo

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thủ tục điều chỉnh số người tham gia và cấp hoặc thu hồi thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc đang đóng BHXH để quý vị tham khảo.

Luật sư tư vấn tham gia giao thông...