Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng.

Sử dụng ma túy trong phạm vi công ty là sai phạm nghiêm trọng, pháp luật quy định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải (Điều 126 của Bộ luật Lao động). Do đó, nội quy lao động không quy định, nhưng có thể áp dụng kỷ luật sa thải đối với người vi phạm.

Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì phải xin cấp giấy phép lao động mới.

Chốt sổ BHXH: là ghi quá trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH của người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị.

Thoả ước lao động tập thể và đối thoại là công cụ quan trọng, mạnh mẽ đảm bảo quyền, lợi ích cao hơn quy định của pháp luật cho người lao động. Giúp xác định điều kiện lao động, điều khoản sử dụng lao động, mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản tại điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Người học việc không có hợp đồng lao động và không được trả lương trong quá trình học việc, nếu bị tai nạn chỉ được thanh toán chi phí sơ, cấp cứu và điều trị tới khi ổn định, ngoài ra sẽ không được hưởng thêm một khoản chi phí nào khác từ doanh nghiệp.

Cơ quan BHXH sẽ xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động. Trường hợp thu hồi được khoản nợ BHXH từ doanh nghiệp, cơ quan BHXH sẽ xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH vào sổ BHXH của người lao động.

Người lao động nghỉ việc ở công ty cũ theo đúng quy định pháp luật và đã được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì trong thời gian nghỉ việc chuyển công tác sẽ được bảo lưu đóng sổ BHXH.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.