Bạn có thể bị xử phạt hành chính với hình phạt tiền từ 2 triệu tới 5 triệu cho hành vi cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ.