Khi đủ tuổi và đủ năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về chế độ hưu trí.

Trường hợp được miễn thuế như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ...

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ đóng 8% mức tiền lương hằng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động đóng 18% trên quỹ lương hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (trong đó, ...

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%.

Bộ luật lao động và luật bảo hiểm xã hội đều có những quy định cụ thể về mức đóng BHXH...

Người lao động khi chuyển sang nơi làm việc khác có thể yêu cầu công ty cũ thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH và tiếp tục đóng BHXH tại công ty mới theo số sổ BHXH đã được cấp. Mức đóng và phương thức đóng BHXH được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể: a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi mức đóng, phương thức đóng đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để quý vị tham khảo.

Điều 5 Luật bảo hiểm xã hôi 2014 quy định về Nguyên tắc bảo hiểm xã hội.

Luật sư tư vấn về đóng bảo hiểm xã hội...

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên...