Vợ hoặc chồng có quyền yêu cầu ly hôn khi một trong hai bên vi phạm nghiêm trong nghĩa vụ vợ chồng, dẫn tới đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên.

Nếu thỏa thuận được với chồng thì bạn cũng có thể nộp đơn xin ly hôn tại nơi bạn cư trú, làm việc.

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết thủ tục ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn ly hôn theo yêu cầu của một bên...

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc...

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ...

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn