Công ty Luật TNHH Everest chuyên tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình, các vấn đề cụ thể như sau: tư vấn thủ tục ly hôn, chia tài sản khi ly hôn, giành quyền nuôi con khi ly hôn...

Cổng Thông tin Điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận ngày 18.09.2014 có đăng bài viết : Một số đổi mới quan trọng của Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2014 , có nội dung cơ bản: