Để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật, Luật Everest lưu ý các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện các thủ tục sau.

Theo quy định tại quyết định 337/QĐ-BKH thì thành lập công ty game được phân vào loại “Sản xuất chương trình trò chơi điện tử với các phần mềm cố định được phân vào nhóm 32400 (Sản xuất đồ chơi, trò chơi)”.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân nhưng có quyền tham gia thêm vào việc thành lập công ty TNHH hai thành viên.

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiêp tư nhân; Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Luật doanh nghiệp quy định cá nhân đã thành lập hộ kinh doanh được quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp với tư cách cá nhân

Cổ đông sáng lập (CĐSL) là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần...

Cá nhân hay tổ chức nước ngoài có thể sở hữu 100% công ty kinh doanh môi giới bất động sản tại Việt nam

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2016 thì chỉ doanh nghiệp mới có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài...

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở.

Công ty tư nhân theo quy định sẽ không có ban kiểm soát như vậy không phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước về công ty môi giới tài chính tiền tệ. Như vậy việc thành lập công ty tư nhân về môi giới tiền tệ là không thể được.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn môt thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn môt thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu để quý vị tham khảo.

Khi có thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập tới phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Công ty Luật TNHH Everest tự hào được khách hàng đánh giá là đơn vị tư vấn pháp luật uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty và hỗ trợ doanh nhân khởi nghiệp.

Để được tư vấn về thủ tục thành lập công ty cổ phần, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn, hỗ trợ.