Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành...

Hành vi đập phá tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Tùy nhiên tùy theo mức độ hư hỏng tài sản mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm: Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm: Tài sản bị mất...

Người lao động phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà mình gây ra khi làm hư hỏng tài sản của công ty

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự là loại tội mà hậu quả do hành vi phạm tội gây ra

Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi của người không vì động cơ tư lợi nhưng có hành vi làm hư hỏng, biến dạng, tiêu hủy tài sản của người khác làm cho tài sản đó bị mất một phần hoặc hoàn toàn giá trị sử dụng...

Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi làm cho tài sản bị mất giá trị sử dụng hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản. Để được tư vấn cụ thể về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài 19006198.