Luật sư tư vấn về các quy định của pháp luật, trình tự, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần.

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …

Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần bao gồm Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …

Tư vấn pháp luật về thủ tục thanh đổi đăng ký kinh doanh...

Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh là quyền của Công ty nhưng chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Công ty phải thực hiện việc thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tạm ngừng kinh doanh của công ty hợp danh là một giải pháp hữu ích giúp công ty giảm thiểu tối đa chi phí, tìm cơ hội mới trong kinh doanh khi công ty lâm vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ bị phá sản hoặc giải thể.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác của công ty hợp danh.

Khoản 1 điều 126, Bộ luật Lao động 2012 quy định người lao động tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty có thể bị xử lý kỷ luật sa thải.