Đối với tội rất nghiêm trọng thời hiệu khởi kiện là 15 năm mà từ thời gian xảy ra sự việc trên mới chỉ 10 năm nên em bạn hoàn toàn có thể kiện bạn.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên bỏ nhà đi là một hành vi phạm pháp.

Luật sư tư vấn về việc Tư vấn khởi kiện...

khởi kiện hành vi của chủ tịch UBND xã về việc không trả lời khiếu nại đến tòa án nhân dân cấp huyện là đúng thẩm quyền

Thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính đối với từng trường hợp cụ thể được Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định chi tiết, ví dụ: thời hiệu khởi kiện đối với quyết định kỷ luật buộc thôi việc là 01 năm kể từ ngày nhận được quyết định.

Người có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng.