Di sản sẽ được chia đều cho những hàng thừa kế thứ nhất đó chính là vợ hai và các con.

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

Trong trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu các chủ sở hữu chung đã thoả thuận.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận

Trường hợp của bạn, bạn và bạn gái chưa đăng ký kết hôn thì không phải nộp Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ khi khai sinh cho con

Người sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài,...

Trường hợp cha, mẹ chưa đăng ký kết hôn thì khai thông tin cha, mẹ như thế nào khi khai sinh cho con? Quy định hiện hành trong trường hợp này ra sao?

Cha mẹ chưa đăng ký kết hôn, con vẫn được đăng ký giấy khai sinh ...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi cha mẹ chưa đăng ký kết hôn.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bán đất) phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi được giao cho người mẹ trực tiếp nuôi

Sau khi công chứng văn bản thừa kế, phải thực hiện thủ tục đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất.

Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì UBND cấp xã nơi ngươi cha cư trú sẽ có thẩm quyền giải quyết việc đăng ký khai sinh cho con của bạn

Người không được nhận là cha, mẹ hoặc là con của người khác có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định mình là cha, mẹ hoặc là con của người đó

Luật sư tư vấn về trường hợp tranh chấp đất đai, nhà cửa khi cha mất để lại di chúc không hợp pháp.

Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn 1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên,