Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp người bị kết án được xoá án tích được quy định tại Điều 33 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp bị bệnh nặng, được hoãn cho đến khi sức khỏe được phục hồi.

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật, thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

Luật sư Phạm Ngọc Minh: Nhận định của các cơ quan tiến hành tố tụng: “bị cáo hãm phanh tấp vào lề đường hơi gấp”, anh Hoàng “đột ngột chuyển hướng”, hay “anh Thuận không còn đường tránh nên leo lên lề đường sụp xuống bậc tam cấp dẫn đến chết” đều là cảm tính, suy diễn.