Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về hợp đồng hôn nhân có được công nhận không...

Bạn gái đê nghi tôi lập hợp đồng hôn nhân. Việc này có gì trái luật không?