Khi mua bảo hiểm y tế tự nguyện, trong thời kì mang thai và sinh con, người mẹ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám bênh, chữa bệnh phục hồi chức năng, khám thai định kì, sinh con.

Người sử dụng đất đủ các điều kiện được bồi thường theo quy định của pháp luật được bồi thường về đất và có thể được hỗ trợ tái đinh cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Luật sư tư vấn về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Lạng Sơn.

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Thông thường các khoản tài trợ sẽ không được coi là chi phí hợp lý, nhưng nếu khoản tiền đó tài trợ theo chương trình của nhà nước dành cho các địa phương đặc biệt khó khăn thì sẽ được coi là chi phí hợp lý.

Đầu tư nước ngoài

Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối tượng được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội là các tổ chức, cá nhân có các dự án đầu tư hoặc phương án đề nghị tài trợ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường...

Luật sư tư vấn hỗ trợ học nghề...

Hợp đồng mượn tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Về nguyên tắc, người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường thì sẽ được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai.

Khi bị thu hồi đất, người bị thu hồi có thể được hỗ trợ tái định cư.

Trường hợp người sử dụng đất được hỗ trợ mức chênh lệch giữa giá đất tái định cư và tiền bồi thường khi bị thu hồi đất theo quy định tại Luật đất đai 2013 và các quy định hiện hành.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Gia hạn hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn để quý vị tham khảo.

Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước...

Người bị thu hồi đất khi bị thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở; hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở....

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Toà án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

Theo đó, gia đình bạn bị thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, khi bồi thường đất sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc được bồi thường bằng tiền theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định thu hồi và các khoản chi phí đầu tư vào đất.