Công ty Luật TNHH Everest tư vấn định tội cho hành vi đưa tiền để xin chuyển công tác trong cơ quan Nhà nước.

Người bị coi là phạm tội nhận hối lộ khi có hành vi thỏa thuận trước về việc đưa và nhận hối lộ (trực tiếp hoặc qua trung gian) giữa người đưa hối lộ và người có chức vụ, quyền hạn...

Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ.

Điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội tham ô tài sản.

Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần,thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.