Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); b) Tết Âm lịch 05 ngày; c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch)...

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ Tết Âm lịch 05 ngày.

Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của anh khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp. Trường hợp anh không bị xử lý kỷ luật thì anh sẽ được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tiền lương của những ngày chưa nghỉ phép.

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;