Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật du lịch năm 2005.

Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh...

Đối với hoạt động kinh doanh quán bánh tráng nướng và một số nước giải khát (thức ăn vặt) không thuộc vào đối tượng phải đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên anh (chị) vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí ...

Luật sư tư vấn về việc bán hàng trên facebook có cần xin giấy phép kinh doanh không.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về việc bán xôi có phải xin giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về các trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh...

Các trường hợp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật du lịch năm 2005.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về các vấn đề khi xin cấp giấy phép kinh doanh đối với quán game.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu...

luật sư tư vấn về việc cấp giấy phép kinh doanh cho nhà nghỉ như sau:

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về Cấp lại giấy phép kinh doanh...

Cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 49 Thông tư số 89 hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/NĐ-CP.

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động...

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về kinh doanh khi chưa có giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn trường hợp xin cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng ở tầng thượng của tòa nhà chuyên cho thuê văn phòng.

Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP có quy định về các hoạt động thương mại mà không phải xin giấy phép kinh doanh.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về dịch vụ cầm đồ có cần xin giấy phép kinh doanh...

Giấy phép kinh danh lữ hành nội địa là cơ sở cho đơn vị lữ hành nội địa đủ điều kiện để hoạt động lữ hành trong nước phục vụ cho khách Việt.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.