Khi cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự thì giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không còn giá trị sử dụng.

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự ngày càng nhiều. Để hoạt động được trong các ngành nghề này, cá nhâ, tổ chức đó buộc phải việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.