Để được tư vấn cụ thể về các bước thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp quý Vị vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn 19006198 để được các Luật sư, chuyên viên Công ty Luật TNHH Everest tư vấn.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn về trường hợp giải thể doanh nghiệp là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chế tài xử phạt với các công ty không giải thể doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp 2014 nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 205 khi giải thể.

Dịch vụ pháp lý đăng ký giải thể doanh nghiệp do các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu điều kiện giải thể doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp 2014 đã có những quy định cụ thể về các trường hợp, điều kiện giải thể doanh nghiệp; thủ tục giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Khi doanh nghiệp muốn giả thể thì phải thanh toán hết các khoản nợ thì quyết định giải thể mới được thông qua.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải thể doanh nghiệp Nhà nước theo pháp luật doanh nghiệp hiện hành.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục giải thể doanh nghiệp khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của tòa án.

Trong trường hợp của doanh nghiêp vì không đủ số lượng thành viên theo quy định, thuộc trường hợp phải giải thể theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 201 Luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Xoay quanh đến vấn đề giải thể doanh nghiệp, Luật Everest tư vấn giúp các doanh nghiệp nắm bắt được các hoạt động liên quan đến quá trình chấm dứt tồn tại doanh nghiệp, rút khỏi thị trường.

Thủ tục giải thể công ty được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp năm 2014

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: b. Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Khi giải thể doanh nghiệp thì các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự được quy định tại khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Giải thể doanh nghiệp là một hiện tượng thông thường trong hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã thực sự hiểu biết rõ về các trường hợp, điều kiện giải thể, thủ tục giải thể hay các lưu ý liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp?