Người chưa thành niên không còn cả cha và mẹ, người giám hộ đương nhiên sẽ là anh, chị ruột (nếu có đủ điều kiện làm người giám hộ) hoặc ông bà nội, ngoại, những người thân khác như bác, chú, cô, dì (nếu có đủ điều kiện làm người giám hộ)

Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ

Luật sư tư vấn về chấm dứt quyền giám hộ cho người được nhận thừa kế...

Người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của mình, quyền và nghĩa vụ của người giám hộ được quy định theo pháp luật

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc giám hộ để quý vị tham khảo.

Trong trường hợp không có anh ruột, chị ruột hoặc anh ruột, chị ruột không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ.

Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự, trừ trường hợp pháp luật quy định người chưa đủ mười lăm tuổi có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự;

Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

Người thừa kế theo pháp luật: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp con 12 tuổi được thừa kế thế vị, mẹ có phải là người giám hộ đương nhiên không?

Cách xác định người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự theo Bộ luật dân sự năm 2015.

Quản lý tài sản của người được giám hộ chỉ trong phạm vi cho phép không được vượt quá phạm vi cho phép của luật quy định.

Giám hộ là chế định quan trọng trong pháp luật dân sự nói riêng và trong hệ thống pháp luật nói chung. Những quy định chi tiết của Bộ luật dân sự về giám hộ đã phần nào đáp ứng được những đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống.

Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì có người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS).

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc chấm dứt giám hộ để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Người chưa thành niên không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự...

Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ;2. Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự;...