Bản sao giấy khai sinh được cấp hoàn toàn có giá trị pháp lý khi xác định tuổi trong vụ án hình sự.

Việc kê khai và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được thực hiện như sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Số thuế giá trị gia tăng đầu ra - Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Có hai phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT đối với doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn về cách viết hóa đơn giá trị gia tăng...

Bản cam kết được ký kết chỉ có người làm chứng mà không có công chứng. Như vậy, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của anh (chị) chưa được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục luật định sẽ không có giá trị pháp lý.

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung bằng công sức của mỗi người; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Vợ, chồng có quyền lập di chúc riêng trên phần tài sản thuộc sở hữu của mình.

Doanh nghiệp, tổ chức có thể sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục về thuế, hải quan… điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, công sức nhưng vẫn đảm bảo về giá trị pháp lý.

Công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được liên hệ với Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối để làm thủ tục chuyển, mang ngoại tệ (có được do thừa kế) ra nước ngoài.

Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu,...

Chi nhánh công ty được phép sử dụng con dấu riêng không mang hình Quốc huy để thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa trong phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Chi nhánh ...

Chỉ tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn thì hôn nhân không có giá trị pháp lý.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đám cưới có giá trị thay thế giấy đăng ký kết hôn không.

Năm 1996 gia đình tui mua 1 mảnh đất ở sân kho của hợp tác xã đến thời điểm thu hồi gia đình đã ở và bán hàng 18 năm, không tranh chấp không xử phạt hành chính

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Di chúc dưới dạng băng ghi âm không có giá trị pháp lý do vi phạm quy định về mặt hình thức của di chúc. Tuy nhiên, di chúc dưới dạng băng ghi âm có thể làm chứng cứ trong việc phân chia di sản thừa kế một khi xảy ra tranh chấp và vụ việc được giải quyết tại Tòa án.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về Di chúc không công chứng có giá trị pháp lý không...

Bố bạn có thể lập di chúc và đề nghị y bác sỹ của bệnh viện làm chứng vào di chúc và có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, di chúc này có giá trị pháp lý như di chúc được công chứng, chưng thực tại ủy ban, phòng công chứng.

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.