Ô tô được mua sau khi vợ chồng chị kết hôn, mặc dù chồng chị đứng tên nhưng theo quy định của pháp luật, đây là tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy, khi ly hôn chị có quyền yêu cầu chia tài sản chung là chiếc ô tô này.

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân