Cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ đất được giao, được sử dụng đất kết hợp với mục đích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

Khoản 11 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ có quy định điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định là hành vi bị nghiêm cấm.

Tùy mức độ vi phạm, hành vi vi phạm quy định về gây tiếng ồn sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng, ngoài ra còn có các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Hành quay đầu xe ô tô trái quy định trong khu dân cư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng

Đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất đang có nhà ở

Đường bộ trong khu vực đông dân cư là đoạn đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã và những đoạn đường bộ từ vị trí đặt biển báo hiệu "Bắt đầu khu đông dân cư" đến vị trí đặt biển báo hiệu "Hết khu đông dân cư.

Phạt tiền với mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: c) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.

Để xác định thửa đất nông nghiệp có phải là đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư hay không thì phải căn cứ vào bản đồ quy hoạch khu dân cư.

Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó.