Chi nhánh công ty được phép sử dụng con dấu riêng không mang hình Quốc huy để thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch.

Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ban quản trị chung cư là pháp nhân có con dấu và phải được đăng ký theo quy định của pháp luật.

Chi nhánh công ty được phép sử dụng con dấu riêng không mang hình Quốc huy để thuận lợi cho việc thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa trong phạm vi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Chi nhánh ...

Doanh nghiệp được phép quyết định hình thức và số lượng con dấu, nhưng tránh việc sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu bị cấm, việc doanh nghiệp sử dụng hình ảnh quốc huy của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là trái với quy định của pháp luật.

Quy định về con dấu doanh nghiệp là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực thi Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Sản xuất con dấu là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, để kinh doanh sản xuất con dấu cần phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia theo đúng quy định.

Doanh nghiệp tư nhân được quyền quyết định về số lượng, nội dung, hình thức và mẫu con dấu, tuy nhiên doanh nghiệp cần phải tuân thủ hình ảnh và ngôn ngữ được sử dụng trên mẫu dấu theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP.

Chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu của doanh nghiệp là hai yếu tố rất cần thiết trong các văn bản, hợp đồng của công ty, thiếu một trong hai yếu tố trên thì văn bản, hợp đồng đó sẽ không đảm bảo về giá trị pháp lý.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Giao dịch nói chung, hợp đồng nói riêng được xác lập bởi người đại diện hợp pháp của công ty vẫn ràng buộc quyền và nghĩa vụ công ty cho dù hợp đồng không có con dấu của công ty.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp doanh nghiệp có thể tự khắc dấu tại cơ sở khắc dấu, nhưng nội dung và hình thức của con dấu phải không trái với quy định tại Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử dụng.

Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học: Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây...

Luật sư tư vấn đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp...