Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chuyển nhượng bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng.

Thuế chuyển nhượng phần góp vốn = Thu nhập chịu thuế x 20%.

Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm: a) Nhận quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất,...

Luật sư tư vấn thuế thu nhập cá nhân..

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp hoàn thuế thu nhập cá nhận đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản.

Bạn và các anh em của bạn có quyền đối với mảnh đất mà bố mẹ bạn để lại, các bạn có quyền thỏa thuận về việc định đoạt tài sản này nhưng phải thỏa mãn điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận.

Khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản giũa hai anh em trai thì người chuyển nhượng không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế. 2. Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn và chứng từ hợp pháp xác định các...

Khoản 2 Điều 4 Luật thu nhập cá nhân 2007 về thu nhập được miễn thuế.