Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng - chứng thực hợp đồng.

Nhưng giờ chủ nhà bán đất cho ngườikhácrồi đơn phương đòi chấm dứt hợp đồng thuê nhà với tôi mà không chịu bồi thường 3 tháng tiền

Chủ Doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê Doanh nghiệp nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành.

Khi thực hiện cho thuê lại đất hai bên phải lập hợp đồng thuê lại bất động sản theo quy định của pháp luật.

Việc doanh nghiệp cho thuê lại phần văn phòng hoặc nhà xưởng bỏ trống là hoạt động kinh doanh bất động sản. Do đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản và phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện của lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập có hành vi tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm.

Phạt tiền bên thuê lại lao động khi có hành vi cho người sử dụng lao động khác thuê lại người lao động đã thuê theo một trong các mức quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2015.

Tài sản đã được thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có thể được cho thuê, cho mượn. Tuy nhiên, việc cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp có cần sự đồng ý của bên nhận thế chấp?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình và phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế bằng văn bản và kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng.

Người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không có quyền chuyển nhượng hay ủy quyền sử dụng đất cho thuê, nhưng được phép bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Nếu muốn được thuê lại thì công ty bạn cần có sự đồng ý của bên cho thuê.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.

Luật sư tư vấn trường hợp xin cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng ở tầng thượng của tòa nhà chuyên cho thuê văn phòng.

Theo quy định của pháp luật dân sự, bên cho thuê nhà ở có thể đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở trong những trường hợp như bên thuê sử dụng nhà không đúng mục đích thuê; cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng,...

Theo quy định tại Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động cần có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và có vốn pháp định tối thiểu 2.000.000.000 đồng.

Điều 166 Luật đất đai 2013 có quy định về quyền chung của người sử dụng đất

Cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được cho thuê lại lao động khi được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động và chỉ được thực hiện đối với một số ngành nhất định.

Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hằng năm thì không được chuyển nhượng, mà chỉ được chuyển nhượng tài sản gắn liền gắn với đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 Luật Đất đai năm 2013.

Mảnh đất ông A cho thuê chưa được cấp sổ đỏ nên chưa đủ điều kiện để cho thuê theo quy định trên. Ông A nên làm thủ tục xin cấp GCN QSDĐ để có quyền cho thuê, mượn, chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất đó một cách hợp pháp.