Nếu quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình và em trai bạn có tên trong sổ hộ khẩu vào thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn phải có sự đồng ý của em trai bạn.

Khi tặng cho quyền sử dụng đất cho anh trai ruột được miễn thuế thu nhập cá nhân những vẫn phải chịu các khoản lệ phí về đo đạc.

Người nhận chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Luật sư tư vấn về thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất...

Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại...

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp: 1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận...

Di chúc được coi là hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005

Việc tặng cho quyền sử dụng đất là quan hệ được pháp luật bảo vệ...

Theo quy định của pháp luật dân sự, nội dung hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải bao gồm những nội dung như tên, địa chỉ của các bên; lý do tặng cho quyền sử dụng đất; quyền, nghĩa vụ của các bên; loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu,...

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận.

Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000.,..

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, ... được miễn thuế.

Thủ tục nhận tài sản (là bất động sản) được nhận cho tặng (từ bố mẹ đẻ) cho người Việt Nam ở nước ngoài và sau đó bán đi lấy tiền mặt chuyển ra nước ngoài qua ngân hàng.

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu theo quy định của pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu.

Tòa án sẽ xem xét giải quyết và căn cứ vào quy định pháp luật để buộc chị bạn phải thực hiện nghĩa vụ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để con trai bạn có thể làm thủ tục tách sổ.

Tặng cho quyền sử dụng.