Tùy vào việc yêu cầu của nguyên đơn có được chấp thuận toàn bộ hoặc một phần hay không, bị đơn có đưa ra yêu cầu phản tố hay không, tòa án sẽ quyết định ai là người có trách nhiệm chi trả án phí, lệ phí.

Các cháu (con của anh chị em bố bạn) chỉ có quyền hưởng di sản thừa kế khi tất cả những người ở hàng thừa kế thứ nhất và thứ hai đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Việc chia di sản thừa kế phụ thuộc vào ý chí của người có tài sản. Người có tài sản có thể lập di chúc để thể hiện ý chí của mình.

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Việc chia di sản thừa kế được thực hiện theo quy định của bộ luật dân sự.

Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thoả thuận cử ra.

Do ông nội chết không để lại di chúc nên di sản sẽ được chia theo pháp luật, cháu ruột của người mất thuộc hàng thừa kế thứ hai do đó không có quyền đòi chia di sản khi những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất vẫn còn sống và không từ chối nhận di sản.

Việc phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo di chúc của người chết để lại. Trong một số trường hợp, việc phân chia di sản không phụ thuộc vào di chúc mà phụ thuộc vào quy định của pháp luật.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết...

Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Những người được hưởng di sản thừa liên hệ với phòng công chứng để lập thông báo về việc khai nhận di sản.Niêm yết công khai thông báo mở thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại UBND phường...

Sau khi được chia di sản theo đúng trình tự, thủ tục của Bộ luật Dân sự năm 2005, những người thừa kế có quyền tự định đoạt tài sản của mình.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Khi ông bạn mất và không để lại di chúc thì mảnh đất còn lại là di sản, việc chia di sản sẽ theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

Vì bố mẹ chồng của bạn không để lại di chúc trước khi mất cho nên di sản của ông bà sẽ được thừa kế theo pháp luật

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013

Theo điều 465 Bộ Luật dân sự 2005 có quy định: "Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận"

Nếu như ông bà bạn không lập di chúc thì di sản của ông bà bạn sẽ được chia theo pháp luật theo quy định tại Điều 675.

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản