Những người thân là ông, bà, cha, mẹ sẽ không phạm tội khi che giấu tội phạm.

Tội che giấu tội phạm được quy định tại Điều 313 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).