Công ty Luật TNHH Everest đã đồng hành, kiên trì bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong suốt 04 năm (2011-2016) trong vụ án: chai Coca Cola có dị vật.

Công ty Luật TNHH Everest đã tiếp nhận được 03 chai nước cam ép thủy tinh Splash có thể cùng được sản xuất với chai nước cam ép thủy tinh Splash trong vụ án “Tranh chấp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, bị đơn là Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam.

Công ty Luật TNHH Everest đã đồng hành, kiên trì bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong suốt 04 năm (2011-2016) trong vụ án: chai Coca Cola có dị vật.