Điểm d khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định cấm: “Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; [...]".

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ là giữa cha mẹ với con, giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại.

Trước hết, vì cụ nội bạn mất mà không để lại di chúc nên mảnh đất đó sẽ được chia theo pháp luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 675 Bộ luật dân sự 2005.