Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; đề nghị của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp

Trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực, người được thi hành án có quyền làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án.

Khoản 2 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định xử lý tài sản kê biên thuộc sở hữu chung đã xác định được phần sở hữu của các chủ sở hữu chung

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thừa phát lại đề nghị cưỡng chế thi hành án để quý vị tham khảo.