Mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 01.05.2012 đến ngày 30.06.2013, nhưng kể từ ngày kể từ ngày 01.07.2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng được sử dụng để tính các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở

Công ty Luật TNHH Everest đưa ra những khuyến nghị về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ khi một cơ sở sản xuất có nhu cầu xin cấp phép an toàn thực phẩm.

Cơ sở tôn giáo sử dụng đất không được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Cơ sở làm phát sinh, thay đổi, hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính là: Quy phạm pháp luật, sự kiện pháp lí và năng lực chủ thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu sử dụng hóa đơn do chi cục thuế phát hành theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc mua hóa đơn bán lẻ tại chi cục thuế

Cơ sở tạm trú được quy định tại Điều 32 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm 2014.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc...

Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh

Luật xử phạt vi phạm hành chính đã quy định rõ: Những người trong xưởng sản xuất cùng thực hienj hành vi sản xuất hàng giả hì mỗi người đều bị xử phạt về hành vi đó.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, để quý vị tham khảo.

Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

Cơ sở hoạt động vũ đạo giải trí cần đáp ứng các điều kiện về: cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên đủ điêu kiện chuyên môn.

Công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán

Đề nghị luật sư cho biết, để được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, người sản xuất, kinh doanh cần có điều kiện và phải thực hiện thủ tục gì (Phạm Hương Lan).

Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở có cần khi xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và được quy định tại khoản 5 Điều 4 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty.

Tòa án chỉ giải quyết các tranh chấp đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã nhưng các đương sự không nhất trí với nhau:...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ thai sản.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con.