Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, nếu không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn hoặc 20 ngày làm việc cộng đồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng...

Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh: a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên...

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung...

Dựa vào tính chất công việc được tiến hành, thủ tục hành chính được chia thành hai loại: Thủ tục hành chính nội bộ và thủ tục hành chính liên hê.

Người lao động khi bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc.

Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương: 1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao...

Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Về chứng minh anh (chị) đã làm công việc độc hại nguy hiểm thì anh (chị) có thể quay lại nơi làm việc để xin giấy xác nhận tại đơn vị. Sau khi xin được giấy xác nhận anh (chị) làm hồ sơ xin hưởng chế độ hưu trí bao gồm:..

Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn... hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động...

Trong một số trường hợp nhất định, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.

Người sử dụng lao động có quyền chuyển người lao động làm công việc khác trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Bộ luật Lao động năm 2012

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì các bên có thể giao kết bằng lời nói.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn có được phép ký liên tiếp nhiều hợp đồng lao động theo công việc nhất định không.

Khởi kiện cá nhân về hành vi đăng ảnh của người khác lên mạng xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và tinh thần của người bị đăng ảnh...

Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.