-->

Nếu việc bán hàng này chỉ là hoạt động sinh lời đơn lẻ, không thường xuyên, liên tục thì bạn không phải đăng ký kinh doanh.