Trong danh sách các loại hình tổ chức kinh doanh mà viên chức bị cấm không được thành lập hoặc quản lý thì hộ kinh doanh không được liệt kê nên được hiểu viên chức không bị cấm đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Trường hợp đóng BHXH được 06 năm, do vậy sau 01 năm nghỉ việc nếu người lao động có nguyện vọng sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần.