Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về Các khoản thu nhập được miễn thuế.

Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân quy định về Thu nhập chịu thuế.

Cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật tài chính, bố mẹ tặng cho con cái nhà đất thì sẽ con cái sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Khi cán bộ đang công tác tại cơ quan mà chuyển sang đơn vị khác thì cơ quan chị hoặc cán bộ chuyển công tác phải làm thủ tục báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày chuyểnđơn vị khác

Cho vay là một hình thức cung cấp tín dụng thuộc hoạt động của Ngân hàng. Chỉ có các tổ chức tín dụng thì mới có thể kinh doanh các hoạt động của Ngân hàng.

Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

Cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu, dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp với tư cách cá nhân.

Trước khi thành lập doanh nghiệp cá nhân có quyền lập và ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký 01 hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Khi muốn mở rộng kinh doanh, thì có thể thành lập doanh nghiệp theo loại hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

Luật sư tư vấn về cá nhân hành nghề dịch vụ điện lạnh thì lựa chọn loại hình công ty nào cho hợp lý.

Hóa đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo nguyên tắc trên...

Cá nhân hoạt động một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh theo Luật Thương mại năm 2005

Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán độc lập trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì dịch vụ kinh doanh vận tải thì áp dụng tỷ lệ thuế GTGT là 3%, tỷ lệ thuế TNCN là 1.5% của ngành nghề sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắng với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu.

Cá nhân có thu nhập từ hoạt động dịch vụ tư vấn thiết kế, nộp thuế theo quy định về cá nhân kinh doanh hành nghề độc lập nếu cá nhân đó đã được cấp chứng chỉ ngành nghề, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh

Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền khiếu nại và được quy định tại Điều 52 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, các khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%