Khi phát hiện có hành vi vi phạm, cán bộ tuần tra, kiểm soát được phân công nhiệm vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản.

Sau khi nộp phạt sẽ được lấy xe về. Bạn đem biên lai và Quyết định xử phạt đến sẽ lấy được xe, chứ không yêu cầu đem bằng lái đến mới lấy được xe ra.

Biên lai thu tiền phí, lệ phí phải được lập theo đúng quy định là chứng từ hợp pháp để thanh toán, hạch toán và quyết toán tài chính quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.